21 důvodů, proč napsat klientský brief

21 důvodů, proč napsat klientský brief a jeho minimální struktura.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Velmi často se stává, že klient při zahájení spolupráce s agenturou nesepíše pro agenturu klientský brief. To je chyba! Připravili jsme 21 důvodů, proč napsat klientský brief.

Důvody proč napsat klientský brief

 1. Poskytnete zpracovateli informace nutné pro realizaci.
 2. Řeknete slovy, co vaše organizace dělá a proč.
 3. Maximalizujete hodnotu projektu.
 4. Omezíte rizika projektu.
 5. Nastavíte jasné, přesné a měřitelné cíle.
 6. Definujete mantinely a omezení projektu.
 7. Nastavíte rozpočtová očekávání.
 8. Definujete předpokládaný harmonogram projektu.
 9. Naladíte zpracovatele na vaši vlnu.
 10. Kalibrujete se se zpracovatelem projektu.
 11. Minimalizujete zbytečnou komunikaci při realizace.
 12. Určíte, kdo má rozhodovací pravomoci.
 13. Zrychlíte a zefektníte schvalovací proces.
 14. Zefektivníte a zrychlíte celý proces realizace.
 15. Definujete cílovou skupinu.
 16. Formulujete sdělení pro cílovou skupinu.
 17. Definujete konkurenci.
 18. Vymezíte se proti konkurenci.
 19. Zamezíte nedorozuměním a domněnkám.
 20. Domluvíte se na formách výstupu.
 21. Máte se pak na co odvolávat.

Doporučená minimální struktura klientského briefu

Neexistuje žádný doporučený rozsah klientského briefu. Důležité je, aby klient sepsal vše, co je pro projekt důležité. Doporučujeme klientský brief připravit alespoň v této struktuře.

Kdo jste a co děláte

Alespoň v jednom odstavci popište vaší organizaci, její činnost a produkty či služby, které nabízí.

Stávající stav

Popište detailně stávající stav a všechny příležitosti nebo problémy, které chcete projektem řešit. Nezapomeňte vyjmenovat vaší konkurenci

Cíl

Definujte jasný, přesný a měřitelný cíl projektu (doporučujeme metodu SMART). Rovněž doporučujeme definovat, jakým způsobem se budou cíle projektu vyhodnocovat a jak se pozná, že jich bylo nebo nebylo dosaženo. Nezapomeňte také co nejpřesněji definovat vaše cílové trhy (skupiny, oblasti).

Výstupy

Definujte všechny kýžené formy výstupu projektu. Tedy vše, co očekáváte, že vám zpracovatel dodá.

Stakeholdeři

Vypište všechny stakeholdery (zainteresované strany) projektu a nezapomeňte popsat váš rozhodovací proces (kdo, co a jak bude schvalovat).

Omezení projektu

Sepište všechna omezení, která projekt má (legislativní, morální, kreativní, …).

Harmonogram

Jasně definujte harmonogram projektu, zejména pokud projekt navazuje na další aktivity vaší organizace (například uvedení nového produktu / služby na trh).

Rozpočet

Specifikujte vaše rozpočtová očekávání. Pro zpracovatele je vždy dobré vědět, zda očekáváte, že projekt bude stát 100 000 Kč nebo 1 000 000 Kč.

Doplňující informace

Cokoliv, co vás napadne a je důležité pro projekt.

Přijďte na naše semináře o agilním marketingu

Pokud se chcete dozvědět víc o agilním marketingu, přijďte na naše semináře.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email