Agile Paper Planes

Účastníci Agile Marketing - Free Workshop hrají hru Agile Paper Planes.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Hra Agile Paper Planes (někdy též nazývaná Scrum Paper Planes) je oblíbený nástroj při trénování lidí, jak používat Scrum, respektive iterativní proces. Hru Agile Paper Planes používáme na našich bezplatných workshopech o agilním marketingu.

Cíl hry Agile Paper Planes

Cílem hry je demonstrovat výhody Scrumu, iterativního procesu a PDCA cyklu. Během hry dojde standardně ke 300 % zlepšení týmu (tým tedy vyrobí alespoň 3krát víc vlaštovek, které jsou navíc kvalitnější).

Tým a role

Lidé jsou rozděleni do týmů. Každý tým má 6 členů (hru je možné hrát i s menším i s větším počtem členů, ale doporučujeme 6 členů).

Jeden člen týmu má na starosti pouze kontrolu a zaznamenání, kolik papírových vlaštovek, které tým vyrobí uletí dohodnutou vzdálenost. Tento člověk tedy zastává roli Product Ownera.

Další člen týmu vyrábí s ostatními vlaštovky, ale zároveň sleduje, jak vypadá vlastní proces výroby a jak je možné ho vylepšit tak, aby tým vyráběl lepší vlaštovky rychleji. Tento člověk tedy zastává roli Scrum Mastera.

Všichni ostatní členové týmu se soustředí na výrobu co největšího množství co nejkvalitnějších vlaštovek (vlaštovek, které uletí dohodnutou vzdálenost).

Rozdělení jednotlivých rolí provádí přímo členové týmu.

Postup

Tým ve třech šestiminutových cyklech (iteracích) vyrábí papírové vlaštovky. V každém cyklu spočítá, kolik kvalitních vlaštovek, které uletí dohodnutou vzdálenost vyrobil.

Diagram zobrazující PDCA cyklus hry Agile Paper Planes

Plan (P)

Tým má v každém cyklu jednu minutu na plánování procesu, jak bude vlaštovky vyrábět.

Do (D)

Následně má tým tři minuty na vlastní výrobu a testování vlaštovek s těmito pravidly:

  • Každá vlaštovka smí být otestována pouze jednou a pokud selže (neuletí dohodnutou vzdálenost) je vyřazena.
  • Započítávají se pouze úspěšně otestované vlaštovky.
  • Vlaštovky, které nejsou zcela dokončené nebo otestované se nezapočítávají.

Check (C) a Act (A)

Nakonec má tým 2 minuty na kontrolu a vylepšení způsobu, jakým vlaštovky vyrábí tak, aby v dalším cyklu vyrobil víc kvalitních vlaštovek.

Varianty

Existuje několik variant této hry:

  • Každý člen týmu může při výrobě dané vlaštovky provést pouze jeden ohyb, pak musí vlaštovku předat dalšímu členovi týmu.
  • Nedokončené vlaštovky v jednom cyklu nejsou vyřazené, ale mohou být dokončené v dalším cyklu.
  • Testování vlašťovek neprobíhá v tříminutové Do fázi, ale až v dvouminutové Check a Act fázi.

Přijďte na naše semináře o agilním marketingu

Pokud se chcete dozvědět víc o agilním marketingu, přijďte na naše semináře.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email