Agilní marketing: Cross-funkční tým

Brand New cross-funkční tým.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Proč cross-funkční tým

Malý, flexibilní a cross-funkční tým je základním stavebním kamenem celé řady agilních přístupů. Obdobně je tomu v i agilním marketingu. Cross-funkční projektový tým může být postaven kolem projektu, produktu či služby (nebo jejich konkrétních částí). V závislosti na velikosti projektu může mít tým na starosti celou marketingovou komunikaci nebo například pouze search advertising.

Důležité je, aby měl tým (stejně jako v případě agilního vývoje softwaru) veškeré dovednosti a kompetence nutné pro realizaci projektu. V Brand New používáme Scrum. Naše týmy tedy mají podobu, která vychází ze Scrumu. Tým tvoří Product Owner, produkční tým a Scrum Master.

Projektový tým v agilním marketingu

Product Owner

Product Owner musí mít vizi toho, co budete dělat a čeho chcete dosáhnout. Tuto vizi zhmotňuje s pomocí produktového backlogu. Product Owner musí mít od managementu organizace pravomoce a zároveň důvěru, aby rozhodoval o tom, co a kdy se bude dělat. Celá organizace (nejen produkční tým) musí respektovat její nebo jeho rozhodnutí. Hlavním úkolem Product Ownera je maximalizovat hodnotu práce celého produkčního týmu.

Scrum Master

Prvním hlavním úkolem Scrum Mastera je učit marketingový tým a zbytek organizace (nejen produkční tým) správně používat agilní marketing a případně konkrétní implementaci (například Scrum). Druhým hlavním úkolem Scrum Mastera je pomáhat marketingovému týmu dělat rychle správná rozhodnutí. Scrum Master se tedy kontinuálně snaží, aby byla práce týmu co nejvíce produktivní, efektivní, flexibilní a transparentní.

Produkční tým

Úkolem produkčního týmu je co nejlépe měnit vizi Product Ownera v realitu. Stejně jako Product Owner a Scrum Master musí mít produkční tým od managamentu organizace pravomoce a důvěru nutnou k tomu, aby mohl sám rozhodovat, jak nejlépe pracovat.

Velikost produkčního tým

Doporučuji, aby měl produkční tým šest členů, plus mínus tři. V tomto počtu není zahrnuta pozice Product Owner a pozice Scrum Master (pokud lidé na těchto pozicích zároveň nedělají produkční práci).

Pokud má tým méně jak tři členy velmi pravděpodobně nemá všechny potřebné dovednosti k samostatné realizaci projektu a musí spoléhat na někoho dalšího mimo tým. Pokud má tým více jak devět členů výrazně se začne zvyšovat množství nutné koordinace a komunikace mezi členy týmu a začně tak klesat týmová produktivita a efektivita.

Na toto téma doporučuji k přečtení článek The Magical Number Seven, Plus or Minus Two na Wiki.

Charakterisitka produkčního týmu

Kromě cross-funkčnosti má produkční tým i tyto dvě důležité vlastnosti:

 • Self-managed (tým se sám řídí). I v agilním marketingu neexistuje role projektového managera. Produkční tým nikdo neřídí, produkční tým se řídí sám. Tato skutečnost klade vysoké nároky na disciplínu jednotlivých členů produkčního týmu.
 • Self-organized (tým se sám organizuje). Nikdo (ani Scrum Master) naříká produkčnímu jak má vizi Product Ownera přeměnit v realitu. Tato rozhodnutí dělá produkční tým sám. Úlohou Scrum Mastera je pouze pomoci produkčnímu týmu udělat co nejrychleji ta nejlepší rozhodnutí. I tato skutečnost klade vysoké nároky na disciplínu, respekt a otevřenost jednotlivých členů produkčního týmu.

Struktura produkčního týmu

V rámci produkčního týmu neexistuje žádná hierarchie a struktura produkčního týmu je plochá (nikdo tedy nadřízený nebo podřízený). Rovněž neexistují žádné speciální názvy pracovních pozic, pouze „člen týmu“.

V Brand New má standardní produkční tým tyto dovednosti:

 • grafický design
 • UX/UI design
 • copywriting
 • media planning / media buying
 • analytika

Výhody cross-funkčního týmu

Dobře fungující cross-funkční tým má celou řadu výhod. Zmíním jen některé:

 • více kreativity a nápadů
 • rychlejší iterace
 • rychlejší odstraňování překážek
 • menší technologický dluh

Přijďte na naše semináře o agilním marketingu

Pokud se chcete dozvědět víc o agilním marketingu, přijďte na naše semináře.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email