Čtyři základní výhody agilního marketingu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Agilní marketing je přístup k marketingu, který čerpá inspiraci z agilního vývoje software. Implementace agilního (adaptivního) přístupu v marketingu přináší celou řadu výhod. Ty se velmi podobají výhodám implementace agilního přístupu ve vývoji software. Pokud budete navíc agilní marketing realizovat frameworkem Scrum dosáhnete opravdu bezprecedentních výsledků.

Pojďme se podívat jaké čtyři základní výhody agilní marketing přinese vašemu marketingovému týmu nebo externí agentuře, se kterou spolupracujete.

Produktivita

První výhodou agilního marketingu je produktivita. Díky agilnímu přístupu zvýšíte produktivitu svého marketingového týmu o 40 %. Pokud navíc implementujete Scrum, zvýšíte efektivitu svého marketingového týmu o 200 % – 300 %. Hyperproduktivní marketingové týmy dosahují až těžko uvěřitelného 800 % nárůstu produktivity. Představte si, že je váš marketingový tým schopen za stejný čas udělat 8x víc práce! Jednotlivé Brand New týmy dosahují nárůstu efektivity zpravidla o 400 % – 500 %.

Efektivita

Váš marketingový tým pracuje pouze na věcech, které skutečně fungují a přinášejí reálné měřitelné výsledky. Neztrácí tedy čas a peníze prací na věcech, které buď zcela nefungují nebo je jejich efektivita malá. Díky otevřené komunikaci napříč celou organizací rovněž pracujete pouze na věcech, které jsou prioritní a neztrácíte čas věcmi, které prioritní nejsou.

Flexibilita

Dnes je nedílnou součástí marketingu změna. A to změna frekventovaná. Může to být změna v podmínkách Google Ads nebo Facebook Ads či jakéhokoli jiného média. Nebo to může být změna v produktu či službě, kterou nabízíte. Rovněž to může být změna v chování koncového zákazníka. Agilní marketing vám umožní reagovat na tuto změnu rychle a přesně.

Transparentnost

Z mého pohledu se jedná o absolutně nejdůležitější výhodu agilního marketingu, agilních principů a Scrumu. Transparentnost znamená, že všichni, kterých se marketingová činnost dotýká (ať už jsou to členové marketingového týmu, externí marketingová agentura, subdodavatelé, střední a vyšší management, obchodní a výrobní oddělení) mají v jakýkoli okamžik úplné a pravdivé informace o marketingových aktivitách a jejích výsledcích.

Transparentnost je rovněž jedním ze tří základních pilířů Scrumu. Díky transparentnosti odpadá obrovské množství nepotřebné komunikace (a tím se opět zvyšuje produktivita a efektivita týmu), zvyšuje se důvěra a posiluje se firemní kultura.

V Brand New si na transparentnosti zakládáme a proto našim klientům (i subdodavatelům) nabízíme zcela neomezený přístup do našich nástrojů projektového řízení, díky kterému mají neustálý přehled o tom, co plánujeme dělat, co děláme a co už je hotovo.

Přijďte na naše semináře o agilním marketingu

Pokud se chcete dozvědět víc o agilním marketingu, přijďte na naše semináře.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email