Dobrý Daily Scrum zdvojnásobí produktivitu

Daily Scrum
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Daily Scrum (nazývaný též Daily Stand-up, Daily nebo Stand-up) je jedním z nejvíce podceňovaných a obvykle špatně prováděných Scrum meetingů. Přitom dobře prováděný Daily Scrum zdvojnásobí produktivitu vašeho týmu a přinese celou řadu dalších výhod.

Co je Daily Scrum

Scrum Guide definuje Daily Scrum jako maximálně 15minutový meeting produkčního týmu (nemusí být přítomen ani Scrum Master ani Product Owner), během kterého produkční tým společně plánuje práci na následujících 24 hodin. Díky inspekci provedené práce od posledního Daily Scrumu a plánování nadcházející práce dochází k optimalizaci týmové spolupráce a produktivity. Probíhá každý den, ve stejný čas a na stejném místě.

Inspekce a adaptace

Při plánování Sprintu (Sprint Planning) definuje produkční tým spolu s Product Ownerem Cíl Sprintu (Sprint Goal) a produkční tým (tedy všichni jeho členové společně) se zavazuje tohoto Cíle dosáhnout.

Daily Scrum tedy představuje každodenní příložitost, kdy může tým zkontrolovat (inspekce), zda ke splnění Cíle Sprintu směřuje, upravit svoji činnost, pokud nalezne překážky (adaptace) a zvýšit tak pravděpodobnost, že Cíle Sprintu skutečně dosáhne.

Dobře prováděný Daily Scrum:

 • zvyšuje produktivitu, spolupráci, týmovost a transparentnost
 • zvyšuje efektivitu tím, že eleminuje další (zbytečné) meetingy
 • snižuje technický dluh

Daily Scrum není status meeting

Velmi často se stává, že produkční tým používá Daily Scrum jako status meeting – zpravidla report, které úkoly už jsou hotové. To je špatně!

Podstatou Daily Scrumu je koordinace a plánování společné práce, která povede ke splnění Cíle Sprintu a identifikace překážek, které mohou splnění cíle Sprintu bránit. Hotové úkoly vidí produkční tým na Scrum Boardu.

Role Scrum Mastera během Daily Scrumu

Přestože Scrum Guide říká, že se Scrum Master nemusí Daily Scrumu účastnit, doporučujeme, aby se účastnil.

Nejdůležitějším úkolem Scrum Mastera je řádně vysvětlit podstatu a přínos Daily Scrumu produkčnímu týmu. Jedině tak ho bude produkční tým provádět dobře.

Scrum Master musí zajistit, aby produkční tým Daily Scrum prováděl skutečně každý den, ve stejný čas, na stejném místě a aby trval maximálně 15 minut.

Pokud jsou na Daily Scrumu přítomni lidé, kteří nejsou součástí produkčního týmu, Scrum Master musí zajistit, aby do meetingu nijak nezasahovali.

Pokud jsou během Daily Scrumu identifikované překážky, které brání produkčnímu týmu v práci nebo ve splnění Cíle Sprintu, Scrum Master si je poznamená a obvykle začne pracovat na jejich odstranění ihned po skončení Daily Scrumu.

Doporučení

 • Jako Scrum Master vysvětlete pořádně postatu Daily Scrumu týmu a ujistěte se, že všichni členové týmu podstatě Daily Scrumu opravdu rozumí a vědí, proč a jak se provádí.
 • Dělejte Daily Scrum opravdu každý den!
 • Dělejte Daily Scrum každý den na stejném místě a ve stejný čas.
 • Začněte a skončete na minutu přesně bez ohledu na to, zda jsou přítomni všichni členové týmu (členové týmu se tak naučí být včas přítomni).
 • Během Daily Scrumu opravdu stůjte (členové týmu se tak budou mnohem víc soustředit a meeting bude efektivnější).
 • Požádejte členy týmu, aby se na každý Daily Scrum připravili.
 • Požádejte členy týmu, aby před Daily Scrumem aktualizovali Scrum Board (online i offline).
 • Začněte Daily Scrum tím, že si připomenete, co je Cíl Sprintu a jak ho chcete dosáhnout.
 • Jako Scrum Master odstraňte překážky, které brání produkčnímu týmu v práci ihned po skončení Daily Scrumu.

Přijďte na naše semináře o agilním marketingu

Pokud se chcete dozvědět víc o agilním marketingu, přijďte na naše semináře.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email