Případová studie: E-shop za tři dny

E-shop Brand New Education
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Podělíme se s vámi o případovou studii e-shopu Brand New Education. E-shopu, který jsme spustili za tři dny.

Proč e-shop

Na základě zpětné vazby účastníků našeho bezplatného workshopu Agile Marketing – Free Workshop, jsme se rozhodli rozšířit nabídku pořádaných seminářů a dalších vzdělávacích akcí. Potřebovali jsme tedy kvalitní řešení, prostřednictvím kterého bychom mohli účast na seminářích prodávat zájemcům. Po krátké diskuzi v týmu jsme jako vhodné řešení vybrali e-shop.

Agilní vývoj a agilní marketing

E-shop jsme se rozhodli vytvořit v souladu s hodnotami agilního vývoje software a agilního marketingu. Jako u všech našich projektů jsme jako framework projektového řízení použili Scrum. Cílem tohoto přístupu bylo:

  • Dát zájemcům o účast na našich seminářích co nejrychleji fungující nástroj pro zakoupní účasti (tedy začít co nejrychleji prodávat).
  • Maximalizovat efektivitu peněz a času vynaložených na první verzi (jinými slovy utratit co nejméně za Minimum Viable Produkt).
  • Mít co nejrychleji analytická data a zpětnou vazbu od reálných uživatelů používající reálný produkt.
  • Plánovat a realizovat další rozvoj e-shopu výhradně na základě těchto analytických dat a zpětné vazby.
  • Spustit co nejrychleji reklamní kampaně na nabízené semináře a další akce.
  • Mít co nejrychleji analytická data a zpětnou vazbu z těchto kampaní od reálných uživatelů.
  • Optimalizovat reklamní kampaně na základě těchto analytických dat a zpětné vazby.

Zvolené řešení

Po dobré zkušenosti s redakčním systémem WordPress, který jsme použili i pro tento blog, jsme se nakonec rozhodli využít oblíbenou kombinaci redakčního systému WordPress (zdarma), pluginu WooCommerce (zdarma) a šablony Storefront (zdarma). Tu jsme doplnili o placené rozšíření Box Office pro WooCommerce pro prodej účastí (lístků) na naše semináře. Celé řešení běží na virtuálním privátní serveru AWS EC2 (Apache 2.4.6, PHP 7.2.6, MariaDB 5.5.5).  Nejvíce času zabraly drobné úpravy šablony Storefront, konfigurace WooCommerce a plnění obsahu.

S ohledem na požadavek bezproblémového doručování transakčních e-mailů jsme rovněž implementovali Amazon Simple Email Service.

Pro sběr analytických dat je použita kombinace Google Tag Manageru, Google Analytics, Google Optimize a Hotjar.

Výsledek

Díky agilnímu přístupu jsme se vyhnuli klasickým nástrahám vodopádového vývoje software a vodopádového marketingu (dlouhé plánování, nepotřebné funkce na základě domněnek, dlouhá doba realizace, překročený harmonogram, překročený rozpočet). E-shop jsme spustili za tři dny od rozhodnutí o jeho vytvoření. Spolu s e-shopem jsme spustili i první reklamní kampaně. Během prvních 48 hodin od spuštění jsme odbavili 15 objednávek.

Výsledky auditu Google Lighthouse
Výsledky auditu Google Lighthouse

V rámci výsledků auditu Google Lighthouse (audit proveden nad hlavní stránkou v okamžiku psaní tohoto článku) je určitě prostor pro zlepšení Performance. Slabší výsledek je zde v tuto chvíli dán hlavně absencí minifikace některých CSS a delší dobou načítání některých scriptů (zejména jQuery).

Použité technologie

Pro první verzi e-shopu jsme použili tyto technologie:

Přijďte na workshopy a semináře Brand New

Pokud se chcete dozvědět více o agilním marketingu a Scrumu, vyberte si z našich seminářů nebo přijďte na náš bezplatný workshop.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email