Případová studie: Koncept přístupnosti ve výroční zprávě VoZP ČR

Vybrané ukazatele výroční zprávy VoZP ČR 2017
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Pro Vojenskou zdravotní pojišťovnu České republiky jsme připravili tištěnou a online publikaci Vybrané ukazatele výroční zprávy VoZP ČR 2017. Naším cílem bylo vytvořit koncept, který bude originální a následně použitelný do celkové komunikační strategie.

Vybrané ukazatele výroční zprávy VoZP ČR 2017

VoZP ČR hledala moderní řešení publikace Vybrané ukazatele Výroční zprávy VoZP ČR 2017. Koncept v minulých letech byl již zastaralý a neatraktivní.

Řešení

Jako téma celkového směřování korporátní identity VoZP ČR jsme vytvořili koncept “Přístupnost pro všechny”. K tištěné publikaci jsme klientovi v rámci konceptu navrhli vytvoření webové stránky přístupné lidem se zrakovým postižením. Jako u všech našich projektů jsme jako framework projektového řízení použili Scrum.

Publikace

  • Použili jsme nadčasové nekompromisní písmo Helvetica, které bylo navrženo tak, aby bylo čitelné v nadpisech i textových blocích v široké škále řezů a velikostí.
  • Text jsme vysázeli tak, aby i lidé s očními vadami nebyli znevýhodněni. Toho jsme dosáhli větší velikostí písma, nadprůměrnými meziřádkovými mezerami a nejvyšším možným kontrastem písma a pozadí.
  • V grafech jsme použili vysoce kontrastní barvy, které se navíc nedotýkají.
  • Vybrali jsme fotografie osobité fotografky, které vyzařují lidskost a emoce. Vymezili jsme se tím vůči konkurenci používající fotografie z fotobanek.
Odkaz na webovou stránku Vybraných ukazatelů výroční zprávy VoZP ČR 2017 provedený braillovým písmem.
Odkaz na webovou stránku Vybraných ukazatelů výroční zprávy VoZP ČR 2017 provedený braillovým písmem.

Webová stránka

  • Obsah výroční zprávy byl umístěn na webovou stránku VoZP ČR. Tuto informaci získali nevidomé nebo slabozraké osoby pomocí Braillova písma vyraženého na zadní straně publikace.
  • Před spuštěním proběhl na webové stránce VoZP ČR test přístupnosti od BlindFriendly.cz.
Ukázka publikace a webové stránky Vybraných ukazatelů výroční zprávy VoZP ČR 2017.
Ukázka publikace a webové stránky Vybraných ukazatelů výroční zprávy VoZP ČR 2017.

Výsledek

Vytvořili jsme moderní publikaci a webovou stránku v souladu s pravidly, zaručující přístupnost pro lidi se zrakovým postižením.

Veškeré digitální i tištěné materiály se vyznačují tím, že nesou zprávu pro kohokoliv. Pro mladé i starší lidi, pro zcela zdravého člověka, i pro člověka s handicapem – například s oční vadou.

Díky agilnímu přístupu jsme publikaci (včetně tisku) a webovou stránku (včetně testu BlindFriendly.cz) zrealizovali během 4 Sprintů (4 týdnů).

Technologie použité pro webovou stránku

Pro webovou stránku jsme použili tyto technologie:

Přijďte na workshopy a semináře Brand New

Pokud se chcete dozvědět více o agilním přístupu a Scrumu, vyberte si z našich seminářů nebo přijďte na náš bezplatný workshop.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email