Případová studie: Koncept přístupnosti ve výroční zprávě VoZP ČR

Vybrané ukazatele výroční zprávy VoZP ČR 2017

Pro Vojenskou zdravotní pojišťovnu České republiky jsme připravili tištěnou a online publikaci Vybrané ukazatele výroční zprávy VoZP ČR 2017. Naším cílem bylo vytvořit koncept, který bude originální a následně použitelný do celkové komunikační strategie.

Vybrané ukazatele výroční zprávy VoZP ČR 2017

VoZP ČR hledala moderní řešení publikace Vybrané ukazatele Výroční zprávy VoZP ČR 2017. Koncept v minulých letech byl již zastaralý a neatraktivní.

Řešení

Jako téma celkového směřování korporátní identity VoZP ČR jsme vytvořili koncept “Přístupnost pro všechny”. K tištěné publikaci jsme klientovi v rámci konceptu navrhli vytvoření webové stránky přístupné lidem se zrakovým postižením. Jako u všech našich projektů jsme jako framework projektového řízení použili Scrum.

Publikace

  • Použili jsme nadčasové nekompromisní písmo Helvetica, které bylo navrženo tak, aby bylo čitelné v nadpisech i textových blocích v široké škále řezů a velikostí.
  • Text jsme vysázeli tak, aby i lidé s očními vadami nebyli znevýhodněni. Toho jsme dosáhli větší velikostí písma, nadprůměrnými meziřádkovými mezerami a nejvyšším možným kontrastem písma a pozadí.
  • V grafech jsme použili vysoce kontrastní barvy, které se navíc nedotýkají.
  • Vybrali jsme fotografie osobité fotografky, které vyzařují lidskost a emoce. Vymezili jsme se tím vůči konkurenci používající fotografie z fotobanek.
Odkaz na webovou stránku Vybraných ukazatelů výroční zprávy VoZP ČR 2017 provedený braillovým písmem.
Odkaz na webovou stránku Vybraných ukazatelů výroční zprávy VoZP ČR 2017 provedený braillovým písmem.

Webová stránka

  • Obsah výroční zprávy byl umístěn na webovou stránku VoZP ČR. Tuto informaci získali nevidomé nebo slabozraké osoby pomocí Braillova písma vyraženého na zadní straně publikace.
  • Před spuštěním proběhl na webové stránce VoZP ČR test přístupnosti od BlindFriendly.cz.
Ukázka publikace a webové stránky Vybraných ukazatelů výroční zprávy VoZP ČR 2017.
Ukázka publikace a webové stránky Vybraných ukazatelů výroční zprávy VoZP ČR 2017.

Výsledek

Vytvořili jsme moderní publikaci a webovou stránku v souladu s pravidly, zaručující přístupnost pro lidi se zrakovým postižením.

Veškeré digitální i tištěné materiály se vyznačují tím, že nesou zprávu pro kohokoliv. Pro mladé i starší lidi, pro zcela zdravého člověka, i pro člověka s handicapem – například s oční vadou.

Díky agilnímu přístupu jsme publikaci (včetně tisku) a webovou stránku (včetně testu BlindFriendly.cz) zrealizovali během 4 Sprintů (4 týdnů).

Technologie použité pro webovou stránku

Pro webovou stránku jsme použili tyto technologie:

Přijďte na workshopy a semináře Brand New

Pokud se chcete dozvědět více o agilním přístupu a Scrumu, vyberte si z našich seminářů nebo přijďte na náš bezplatný workshop.