Proč se vydat na cestu agilního marketingu?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Agilní transformace, agilní projektové řízení, ScrumScrum Master, Product Owner, agilní přístupy obecně. Člověku by se z toho všeho agilního pomalu zatočila hlava. Poptávka po změnách projektového řízení v rámci firem roste a agile přestává být doménou IT sektoru. Důkazem nám mohou být jak pracovní servery s vypsanými pozicemi Scrum Masterů, tak příspěvky na profesních sociálních sítích, kde se rozličné firmy poptávají po agilních koučích.

Zkrátka je jasné, že se agilní přístupy derou na české byznysové světlo a marketingové odvětví nezůstává pozadu. Ale čím to vlastně je a proč se to začíná dít až teď, když Agile Manifesto existuje od r. 2001?

Jak jsem slíbila v našem článku o proběhlém free workshopu – Agile Marketing, pokusím se vykreslit svůj pohled na to, proč je dobré dělat agilní marketing.

Tradiční projektová řízení začínají mít problém pružně reagovat na neustálé a frekventované změny trhu. Co bylo včera, tak dnes již platit nemusí. Rychle se měnící prostředí vyžaduje rychlou, ne-li okamžitou, reakci. V průběhu projektu se může cokoli změnit a nikdo dopředu nevíme, co se bude dít. Pokud tedy nemáme funkční křišťálovou kouli.

Vodopád vs. agilní přístup

Představme si, že plánujeme třeba půlroční kampaň. V klasickém vodopádovém projektovém řízení to bude probíhat zhruba tak, že jí měsíc (leckdy déle) plánujeme do největších podrobností a zapojujeme subdodavatele. Další měsíc se připravuje kreativa a mediaplan. Následně se začnou nastavovat všechny kanály, případně se vedle toho řeší a dotahuje ještě website. Teprve když je vše naplánováno, vytvořeno a připraveno, spouští se vlastní kampaň. Ta běží následných šest měsíců. Teprve po půl roce z ní dostaneme informaci, jestli se povedla nebo ne. Co se reálně děje?

  1. zadání a nastavení kampaně probíhá ve většině případů stylem „já si myslím“
  2. příprava a realizace kampaně trvá několik měsíců a v den spuštění, dost pravděpodobně, spouštíme zastaralou věc
  3. jakmile je vyžadována jakákoli změna, stojí to další investici. Časovou, finanční i nervovou.

Nakonec proti sobě stojí dva protiklady. Na jedné straně několikaměsíční inertní kampaň. Na druhé straně prostředí, které se mění ze dne na den. A mě napadá, i přestože jsme do ní na počátku vstoupili s maximem tehdy kvalitních informací, může taková kampaň dopadnout tak, jak jsme chtěli?

Na konci toho všeho, při vyhodnocení, nám pravděpodobně nezbyde nic jiného než říct, že kampaň byla super a skvěle proběhla. A účastnil se vyhodnocení kampaně někdo jiný než marketingové oddělení, třeba obchodní oddělení?

Co tedy řeší agilní přístup?

To nejpodstatnější. Velmi jednoduše řečeno je to schopnost rychle tvořit a rychle reagovat na změnu.

PDCA modelem (plan-do-check-act, naplánuj-proveď-ověř-jednej) provádíme rychlé a krátké cykly, Sprinty. Tyto Sprinty jsou obvykle dvoutýdenní, v Brand New realizujeme týdenní. Díky takto rychlým iteracím získáváme aktuální zpětnou vazbou z trhu a od klienta. První data, na kterých kampaň postupně stavíme a zdokonalujeme, máme už po prvním Sprintu (obvykle za 2 týdny) po obdržení zadání. Dva týdny k první zpětné vazbě oproti několika měsícům. Díky tomuto držíme krok s aktuálním děním na trhu i u klienta. Co se reálně děje?

  1. jako u vodopádu vstupujeme do zadání s nejaktuálnějšími informacemi, které o trhu máme
  2. první Sprint spouštíme obvykle po prvním týdnu od zadání. Na jeho konci máme první data, na základě kterých si ověřujeme, jestli jdeme správně. Pokud ano, kampaň rozšiřujeme a zkvalitňujeme. Pokud ne, kampaň upravujeme. V obou případech pak spouštíme další týdenní Sprint.
  3. jakmile přijde jakákoli změna, pracujeme s ní již v následujícím Sprintu a eliminujeme tak riziko vícenákladů

Proč tedy agilní marketing?

Odpověď je jednoduchá:

  1. produktivita
  2. efektivita
  3. flexibilita
  4. transparentnost

Zajímalo by Vás víc informací o iteracích nebo o hodnotách agilního marketingu? Počkejte si na naše připravované články Agile Paper Planes a Šest hodnot agilního marketingu a Čtyři základní výhody agilního marketingu.

Přijďte na Agile Marketing – Free Workshop

Pokud se chcete dozvědět víc o agilním marketingu, přijďte na náš bezplatný workshop.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email