Proč se vydat na cestu agilního marketingu?

Agilní transformace, agilní projektové řízení, ScrumScrum Master, Product Owner, agilní přístupy obecně. Člověku by se z toho všeho agilního pomalu zatočila hlava. Poptávka po změnách projektového řízení v rámci firem roste a agile přestává být doménou IT sektoru. Důkazem nám mohou být jak pracovní servery s vypsanými pozicemi Scrum Masterů, tak příspěvky na profesních sociálních sítích, kde se rozličné firmy poptávají po agilních koučích.

Zkrátka je jasné, že se agilní přístupy derou na české byznysové světlo a marketingové odvětví nezůstává pozadu. Ale čím to vlastně je a proč se to začíná dít až teď, když Agile Manifesto existuje od r. 2001?

Jak jsem slíbila v našem článku o proběhlém free workshopu – Agile Marketing, pokusím se vykreslit svůj pohled na to, proč je dobré dělat agilní marketing.

Tradiční projektová řízení začínají mít problém pružně reagovat na neustálé a frekventované změny trhu. Co bylo včera, tak dnes již platit nemusí. Rychle se měnící prostředí vyžaduje rychlou, ne-li okamžitou, reakci. V průběhu projektu se může cokoli změnit a nikdo dopředu nevíme, co se bude dít. Pokud tedy nemáme funkční křišťálovou kouli.

Vodopád vs. agilní přístup

Představme si, že plánujeme třeba půlroční kampaň. V klasickém vodopádovém projektovém řízení to bude probíhat zhruba tak, že jí měsíc (leckdy déle) plánujeme do největších podrobností a zapojujeme subdodavatele. Další měsíc se připravuje kreativa a mediaplan. Následně se začnou nastavovat všechny kanály, případně se vedle toho řeší a dotahuje ještě website. Teprve když je vše naplánováno, vytvořeno a připraveno, spouští se vlastní kampaň. Ta běží následných šest měsíců. Teprve po půl roce z ní dostaneme informaci, jestli se povedla nebo ne. Co se reálně děje?

  1. zadání a nastavení kampaně probíhá ve většině případů stylem „já si myslím“
  2. příprava a realizace kampaně trvá několik měsíců a v den spuštění, dost pravděpodobně, spouštíme zastaralou věc
  3. jakmile je vyžadována jakákoli změna, stojí to další investici. Časovou, finanční i nervovou.

Nakonec proti sobě stojí dva protiklady. Na jedné straně několikaměsíční inertní kampaň. Na druhé straně prostředí, které se mění ze dne na den. A mě napadá, i přestože jsme do ní na počátku vstoupili s maximem tehdy kvalitních informací, může taková kampaň dopadnout tak, jak jsme chtěli?

Na konci toho všeho, při vyhodnocení, nám pravděpodobně nezbyde nic jiného než říct, že kampaň byla super a skvěle proběhla. A účastnil se vyhodnocení kampaně někdo jiný než marketingové oddělení, třeba obchodní oddělení?

Co tedy řeší agilní přístup?

To nejpodstatnější. Velmi jednoduše řečeno je to schopnost rychle tvořit a rychle reagovat na změnu.

PDCA modelem (plan-do-check-act, naplánuj-proveď-ověř-jednej) provádíme rychlé a krátké cykly, Sprinty. Tyto Sprinty jsou obvykle dvoutýdenní, v Brand New realizujeme týdenní. Díky takto rychlým iteracím získáváme aktuální zpětnou vazbou z trhu a od klienta. První data, na kterých kampaň postupně stavíme a zdokonalujeme, máme už po prvním Sprintu (obvykle za 2 týdny) po obdržení zadání. Dva týdny k první zpětné vazbě oproti několika měsícům. Díky tomuto držíme krok s aktuálním děním na trhu i u klienta. Co se reálně děje?

  1. jako u vodopádu vstupujeme do zadání s nejaktuálnějšími informacemi, které o trhu máme
  2. první Sprint spouštíme obvykle po prvním týdnu od zadání. Na jeho konci máme první data, na základě kterých si ověřujeme, jestli jdeme správně. Pokud ano, kampaň rozšiřujeme a zkvalitňujeme. Pokud ne, kampaň upravujeme. V obou případech pak spouštíme další týdenní Sprint.
  3. jakmile přijde jakákoli změna, pracujeme s ní již v následujícím Sprintu a eliminujeme tak riziko vícenákladů

Proč tedy agilní marketing?

Odpověď je jednoduchá:

  1. produktivita
  2. efektivita
  3. flexibilita
  4. transparentnost

Zajímalo by Vás víc informací o iteracích nebo o hodnotách agilního marketingu? Počkejte si na naše připravované články Agile Paper Planes a Šest hodnot agilního marketingu a Čtyři základní výhody agilního marketingu.

Přijďte na Agile Marketing – Free Workshop

Pokud se chcete dozvědět víc o agilním marketingu, přijďte na náš bezplatný workshop.