Product Owner v agilním marketingu

Product Owner v agilním marketingu představuje zvoji vizi projektovému týmu.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Product Owner v agilním marketingu je spolu se Scrum Masterem (nebo agilním koučem) členem cross-funkčního projektového týmu.

Projektový tým v agilním marketingu

Proč je Product Owner v agilním marketingu důležitý

Stejně jako v jakémkoliv jiném agilním týmu je i v agilním marketingu Product Owner klíčovou osobou ve vašem projektovém týmu. V současné době je role Product Ownera velmi často podceňovaná. Organizace provádějící agilní transformaci se zpravidla soustředí na akvizici Scrum Mastera a Product Ownerovi nepřikládají takovou důležitosti. To je špatně! Product Owner je člověk, jehož hlavním úkolem je maximalizovat hodnotu vašeho produktu a optimalizovat hodnotu práce produkčního týmu. V agilním marketingu je to tedy člověk, který maximalizuje hodnotu (přínos) vašeho marketingu.

Vize

Produktem marketingové agentury nebo marketingového oddělení organizace je samotný marketing (tedy reklamní kampaně, komunikace, …), s pomocí kterého podporuje prodej určitého produktu nebo služby koncovému zákazníkovi. Product Owner musí mít vizi toho, co budete dělat a čeho chcete dosáhnout (ideálně formou jasně stanovených měřitelných cílů). Musí mít od managementu organizace pravomoci a zároveň důvěru, aby rozhodoval o tom, co a kdy se bude dělat. Celá organizace (nejen produkční tým) musí respektovat její nebo jeho rozhodnutí.

Zodpovědnost

Zodpovědnosti Product Ownera v agilním marketingu vycházejí z definice této role ve Scrum Guide. Hlavní zodpovědností je správa Product Backlogu, která spočívá v:

  • Přehledném (jasném) popisu položek v Product Backlogu (takzvaných Product Backlog Items, PBIs);
  • řazení položek v Product Backlogu tak, aby bylo co nejlépe dosaženo cílů;
  • optimalizaci hodnoty práce produkčního týmu;
  • zajištění viditelnosti, transparentnosti a přehlednosti Product Backlogu pro všechny a je z něj zřejmé, na čem bude produkční tým dál pracovat;
  • zajištění, že produkční tým do potřebné míry rozumí položkám v Product Backlogu.

Vlastnosti a schopnosti

Dostupnost

Product Owner musí být k dispozici produkčnímu týmu. Toto se může zdát jako samozřejmost, ale není! Mezi produkčním týmem a Product Ownerem probíhá konstantní komunikace za účelem maximalizace hodnoty produktu. Pokud není Product Owner produkčnímu týmu k dispozici, nejen že k této maximalizaci nebude docházet, ale může se i stát (a často se stává), že produkčním tým neví, co a v jakém pořadí dělat.

Soft skills

Product Owner zprostředkovává komunikaci mezi produkčním týmem, koncovými uživateli produktu a ostatními stakeholdery. Musí tedy být schopný efektivně komunikovat jak s produkčním týmem na jedné straně, tak se všemi stakeholdery projektu na druhé straně. Musí být schopný každý Sprint získat kvalitní zpětnou vazbu od koncových uživatelů produktu a ostatních stakeholderů a tuto zpětnou vazbu jasně a srozumitelně předat produkčnímu týmu.

Hard skills

Product Owner musí dostatečně rozumět procesům a postupům produkčního týmu, aby věděl, co je možné udělat a co není. Zároveň musí mít dostatečné znalosti marketingu, aby jeho vize (kterou bude produkční tým realizovat) přinášela skutečnou hodnotu. V agilním marketingu musí mít Product Owner navíc i dostatečné znalosti o produktu / službě, jehož prodej koncovému zákazníkovi marketingem podporuje.

Přijďte na naše semináře o agilním marketingu

Pokud se chcete dozvědět víc o agilním marketingu, přijďte na naše semináře.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email