Scrum Master v agilním marketingu

Scrum Master v agilním marketingu
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Scrum Master v agilním marketingu je spolu s Product Ownerem členem cross-funkčního projektového týmu.

Projektový tým v agilním marketingu

Proč je Scrum Master v agilním marketingu důležitý

Stejně jako v jakémkoliv jiném agilním týmu je i v agilním marketingu Scrum Master klíčovou osobou ve vašem projektovém týmu. Scrum Master v agilním marketingu má tři základní úlohy:

 1. Pomáhá týmu a celé organizaci s adopcí agilního projektového řízení a Scrumu.
 2. Pomáhá produkčnímu týmu dělat rychle správná rozhodnutí.
 3. Odstraňuje překážky, které brání produkčnímu týmu v postupu.

Scrum Master tedy kontinuálně zvyšuje efektivitu a produktivitu celého projektového týmu a spolu s ním i celého marketingu.

Pomoc Product Ownerovi, produkčnímu týmu a organizaci

Způsob, jakým Scrum Master pomáhá Product Ownerovi, produkčnímu týmu a organizaci je definován ve Scrum Guide.

Pomoc Product Ownerovi

Scrum Master pomáhá Product Ownerovi řadou způsobů, například:

 • Zajišťuje, že všichni v projektovém týmu rozumí cílům, rozsahu a oboru projektu tak dobře, jak jen to je možné;
 • nachází techniky pro efektivní správu Product Backlogu;
 • pomáhá projektovému týmu pochopit důležitost jasných a výstižných položek v Product Backlogu (takzvaných Product Backlog Items, PBIs);
 • rozumí plánování produktu v empirickém prostředí;
 • zajišťuje, že Product Owner ví, jak seřadit položky v Product Backlogu tak, aby maximalizoval hodnotu;
 • rozumí a praktikuje agilnost;
 • vede Scrumové události tak, jak je požadováno nebo potřeba.

Pomoc produkčnímu týmu

Scrum Master pomáhá produkčnímu týmu řadou způsobů, například:

 • Učí produkční tým být sebeorganizující a cross-funkční;
 • pomáhá produkčnímu týmu vytvářet produkty s vysokou hodnotou;
 • odstraňuje překážky, které brání produkčnímu týmu v postupu;
 • vede Scrumové události jak je požadováno nebo potřeba;
 • koučuje produkční tým v těch oblastech organizace, ve kterých není Scrum plně adoptován nebo pochopen.

Pomoc organizaci

Scrum Master pomáhá organizaci řadou způsobů, například:

 • Vede a koučuje organizace v adopci Scrumu;
 • plánuje implementace Scrumu v organizaci;
 • pomáhá zaměstnancům a stakeholderům pochopit a přijmout Scrum a empirický vývoj produktu;
 • způsobuje změny, které zvyšují produktivitu projektového týmu;
 • spolupracuje s ostatními Scrum Mastery pro zvýšení efektivity adopce Scrumu v organizaci.

Vlastnosti a schopnosti

Dostupnost

Implementace agilního projektové řízení a Scrumu je náročný a nikdy nekončící proces. Projektový tým by se měl neustále zlepšovat a zvyšovat svoji produktivitu, efektivitu, transparentnost a týmovost. K tomu potřebuje Scrum Mastera, který tedy musí být k týmu k plně k dispozici. A nejen týmu, ale i dalším částem organizace a stakeholderům.

Soft skills

 1. Musí umět mluvit. Bude neustále komunikovat s řadou lidí nejen v rámci projektového týmu, ale napříč celou organizací.
 2. Musí umět poslouchat a být empatický.
 3. Musí být vytrvalý.
 4. Musí být flexibilní a otevřený změnám.
 5. Musí na něj být spoleh.
 6. Musí chtít neustále zlepšovat tým i sebe.
 7. Musí být týmový hráč a „dýchat za tým“. Jedině tak ho bude tým respektovat.

Hard skills

Scrum Master v agilním marketingu musí naprosto perfektně rozumět agilnímu projektovému řízení a Scrumu. Nestačí však rozumět pravidlům a postupům. Musí rozumět podstatě. Jedině tak je schopen pomáhat projektovému týmu a organizaci. Jinými slovy, se Scrum Masterem, který si jednou dvakrát přečetl Scrum Guide velmi pravděpodobně hyper-produktivity, efektivity, transparentnosti a týmovosti váš projektový tým nedosáhne.

Jako základní nástroj pro zjištění znalostí Scrum Mastera můžete použít například Scrum Open.

Přijďte na naše semináře o agilním marketingu

Pokud se chcete dozvědět víc o agilním marketingu, přijďte na naše semináře.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email